Utrecht Manifest

timeline
update
UM5 - 26 juni 2015

UM slotmanifestatie 26 juni 2015

Dromen of niet dromen, dat is de kwestie

Na tien jaar kwam er op 26 juni officieel een einde aan het programma van Utrecht Manifest, op de plek waar het ooit begon, de Pastoe fabriek in Utrecht. In de oude loods die nu dienst doet als conferentiezaal luisterde op deze warme zomerdag een publiek van rond tweehonderd – van veteranen van het sociaal geëngageerd ontwerpen tot bevlogen jonge wereldverbeteraars – naar antwoorden en vervolgvragen op het centrale thema van Utrecht Manifest: hoe draagt de ontwerper bij aan een betere wereld? Met de geur van vers gebouwde kasten als een subtiel parfum op de achtergrond, zoomde een rij sprekers het weefsel van vragen, antwoorden en de discussie daartussen af, dat het afgelopen decennium was gesponnen uit de tentoonstellingen, debatten en publicaties van vijf biënnales voor Social Design.
update
UM5 - 06 juni 2014

Het ontwerp van het sociale - Een gesprek over social design tussen Henk Oosterling en Nynke Tromp

Waar het in het jonge vakgebied van social design vaak aan ontbreekt, is een scherpe visie op wat nu de unieke bijdrage van de ontwerper zou moeten zijn. Dat stellen filosoof-activist Henk Oosterling en sociaal ontwerper-onderzoeker Nynke Tromp vast in vurig tweegesprek over de verhouding van ontwerp en maatschappij.
update
UM5 - 06 juni 2014

Designing the Social - A Discussion on Social Design between Henk Oosterling and Nynke Tromp

There is one thing that the philosopher and activist Henk Oosterling and the social designer cum researcher Nynke Tromp agree on without any reservation: the recently developed field of social design still lacks is a clear perception of just what the designer’s unique contribution should be.
update
UM5 - 05 juni 2014

Facing Papanek

The program of the kick-off event of the 5th edition of Utrecht Manifest in December 2013 may have been a bit too dense, Rosa te Velde writes in her impression of the afternoon. On the other hand, the event made a welcome exception to the rule that social design may exclusively be discussed among designers.
UM1212PreviewIMG2069overview_th.png
update
UM5 - 05 juni 2014

Proposition for a ‘Skeletor Methodology’: The Curious Case of Holmes’ ‘Smart’ Murder Castle

Boris Čučković observes a rupture between the discourse of the creative industries and the critical framing of socio-economic issues in the humanities and social sciences. In this contribution Čučković speculates on the possibility of bringing into view the unchallenged problem-solving premises of contemporary design practice through spooky cases of crime design ingenuity. Surprisingly it is Skeletor, the ultimate villain in Mattel's Masters of the Universe franchise, who acts as Čučković' guide on his speculative expedition through design history.
×

Proposition paper

Utrecht Manifest is een tweejaarlijkse manifestatie gewijd aan de sociale aspecten van design. De biënnale is tien jaar geleden begonnen en kent dit jaar een vijfde en afsluitende editie.

Timo de Rijk, curator

Utrecht Manifest is een tweejaarlijkse manifestatie gewijd aan de sociale aspecten van design. De biënnale is tien jaar geleden begonnen en kent dit jaar een vijfde en afsluitende editie. Met de Nederlandse stad Utrecht als thuisbasis onderzocht de eerste tweejaarlijkse manifestatie de actuele betekenis van het modernisme. In de opeenvolgende biënnales werden de strategieën en praktijken voor geëngageerde vormen van design verkend. De ambitie van Utrecht Manifest werd eens te meer relevant toen de wereldwijde economische crisis een aanzet gaf tot een hernieuwde formulering van de maatschappelijke betekenis van design. Utrecht Manifest 5 kijkt allereerst terug en inventariseert en analyseert de oogst van de afgelopen vier design biënnales. Dat gebeurt door aan de hand van een thematische selectie de belangrijkste evenementen en publicaties op de website van Utrecht Manifest beschikbaar te stellen ( > Archives). Het bronnenmateriaal van Utrecht Manifest is steeds gekoppeld aan bijeenkomsten van deze editie waarin critici en ontwerpers in vraaggesprekken reflecteren op de thema's ( > Icons). Utrecht Manifest 5 is van mening dat het designdebat vluchtig en vervlakt is en al lange tijd te weinig bijdraagt aan de maatschappelijke kracht van het ontwerpen. Door middel van precieze inhoudelijke reflectie probeert Utrecht Manifest 5 de actuele en toekomstige betekenis van design te profileren en verdiepen. Naast deze fysieke bijeenkomsten stelt Utrecht Manifest globaal volgens hetzelfde idee een publicatie samen. De publicatie is een actuele reflectie op de relevante onderwerpen en het geredigeerde materiaal van een decennium Utrecht Manifest. De publicatie, de interviews en de documentatie van de bijeenkomsten worden via de website beschikbaar gesteld en vormen met de archiefbronnen de blijvende, actieve erfenis van Utrecht Manifest.
'Door middel van precieze inhoudelijke reflectie probeert Utrecht Manifest 5 de actuele en toekomstige betekenis van design te profileren en verdiepen.'Timo de Rijk

Deel via:

Twitter Facebook